Cara minum obat pierdere de grăsime

Bitácora de CEIP

Cara minum obat pierdere de grăsime

Credeți-ne, la toate edițiile, colectivul de redacție ales pentru fiecare apariție Cara minum obat pierdere de grăsime mult de lucru și s-a străduit să realizeze o publicație interesantă pentru toți cititorii și să facă cinste cititorului. Așa a fost de ani și ani de când primul număr din Izvoare a văzut lumina tiparului, de pe vremea președintelui Asociației adică poetul Shaul Carmel Z. Am continuat pierdere în greutate castel lite acestei publicații li- terare și ne-am obișnuit ca în fiecare număr să colaboreze slăbire japoneză câțiva scriitori din România, mai ales acei care întotdeauna au Cara minum obat pierdere de grăsime alături de noi.

Acum publicăm în primele pagini rân- duri despre cea mai importantă organizație a evreilor veniți în Israel din Țara Carpaților — AMIR — care a reușit, după eforturi uriașe, să demareze construcția, în orașul israelian Rosh Pina, a unui muzeu al originarilor din România, unde-și vor avea loc și scriitorii is- raelieni de limbă română.

Revista a fost împărțită pe capitole po- ezie, proză, zigzag printre cărți dar autorii — pentru echitate — sunt publicați în ordine alfabetică.

___________________________________

Vă dorim o lectură plăcută. Solemnitatea a fost moderată de către Iris Lackner — organizatoarea evenimentului și pur- tătoarea de cuvânt a Organizației A. Începutul așezării evreiești, începutul primei imigrații în țară, în- ceputul punerii în practică a ideii sioniste care a început Primul Cara minum obat pierdere de grăsime salutat publicul Avihud Rasky — primarul localității Rosh Pina, care face parte din a patra generație de descendenți ai unor imigranți din România.

Cara minum obat pierdere de grăsime

Aceasta este imigrația unor oameni care au venit cu pantofi cu tălpi din gumă. Nimeni nu le-a auzit pașii Ei n-au cerut, nu s-au plâns Au ridicat Israelul atât cantitativ cât și calitativ la un nivel neobișnuit și din acest motiv ar fi greu să ne imaginăm astăzi Statul Israel fără imigrația din România!

Bitácora de CEIP "MENÉNDEZ Y PELAYO"

Harish a povestit cum a înce- put munca intensă de dezvoltare a ideilor și tre- cerea la fapte, cum au început să fie mobilizate persoane, susținători, colaboratori și fonduri pentru muzeu. Amir Halevi, Director General al Ministeru- lui Turismului, a spus că Ministerul Turismului din Israel vede în proiectul Muzeului Iudaismu- lui Român un potențial uriaș și oportunitatea de a mări considerabil numărul de vizitatori și turiști în zona de nord a țării și sprijină ideea în totalitate, atât în realizare, cât și cu resurse umane.

Cara minum obat pierdere de grăsime

Cel care a văzut în Organizația A. Domnia Sa a urcat pe po- dium pentru a vorbi în numele Parlamentului României și a informat despre o serie de regle- mentări legislative care se deschid în fața evrei- lor români care nu trăiesc în România, precum și despre evoluția unor activități ale Federației dar, în principal, despre felul în care percepe importanța Muzeului Iudaismului Român din Rosh Pina, despre cum l-a fas- cinat la vremea sa Moshe Nativ z.

Rafi Vago. Vago a oferit o prezentare istorică a în- ceputurilor sionismului și a imigrației în Eretz Israel a primilor evrei din România, după care a lărgit subiectul, vorbind despre felul în care vor fi prezentate toate aspectele care se referă la iu- daismul român de la înce- puturile sale și până astăzi în cadrul muzeului care urmează să fie construit.

Cara minum obat pierdere de grăsime

Apoi au fost invitați pe scenă Micha Harish, Avihud Rasky, dr. După semnare, personalitățile, împre- ună cu tot publicul, s-au îndreptat spre suprafața de construcție a muzeului, unde deja lucrează tractoarele și a fost îngropată Proclamația într-o capsulă a timpului.

Evenimentul s-a desfășurat sub binecuvântarea rabinului Consiliului Local, Avraham Davidovich și a rabinului comunității române, Iosef Wasserman. Emoția acestei zile a fost intensă și toți așteaptă cu nerăbdare ziua în care va fi inaugu- rat muzeul, peste aproximativ un an și jumătate.

Cara minum obat pierdere de grăsime

Gazeta Românească: Cum s-a născut ideea construirii unui muzeu al iudaismului evreiesc? Iris: Inițiativa aparține unor personalități de frunte ale originarilor din România: gene- ralul Moșe Nativ zl, — Itzhak Artzi zl, primar adjunct la Tel Aviv și membru al Knesset-ului, Menahem Ariav, fost primar excepțional ani îndelungați la Nazaret Ilit și inginerul Moșe Nagor, activist important al sindicatelor.

Ei au întemeiat organizația A. Acești patru oa- meni au fost sioniști înflăcărați, care au consta- tat că în Israel nu este cunoscut trecutul deose- bit al sionismului din România, nu se pomenea aproape deloc despre aliaua română și mai ales despre meritele ei în toate domeniile vieții.

Dar A. În afară de obiectivele propuse, activi- tatea A. Pe lângă proiectul original, în scopul de al sprijini Cara minum obat pierdere de grăsime timp cu su- biecte ce au legătură cu conținutul, desfășurăm și activități care au drept scop întărirea legături- lor culturale, seminarii de natură istorică, scene tematice, colaborări cu instituții academice din Israel și România, cercetări scrise, sprijinim fil- mele documentare și altele.

Uimitor nu-i așa?

Conducerea A. Iris Lackner Pag. În mo- mentul de față, A. De aceea, te întreb: știu că unele persoane din emigrația română - din răutate, invidie sau chiar prostie, se declară permanent împotriva ce- lor ce muncesc și realizează lucruri bune.

Con- ducerea A. Dar răuvoitorii au încercat să oprească entuziasmul A. Ce părere ai despre aceste afirmații?

Cara minum obat pierdere de grăsime

Numai ca fapt divers, îi puteți întreba pe aceia care re- clamă distanța până la muzeu, de pildă, când au vizitat ultima dată muzeul Tel Aviv? Israeli- enilor le place să se plimbe cu familia prin țara noastră frumoasă, așa că peste vreo doi ani o să mai aibe un loc de văzut.

Similarrecenzii